3_1

เริ่มเปิดสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ TCAS65 สอบจริงเดือน มี.ค. 65 เจอดราม่า คนถามติดโควิด-19 ทำอย่างไร แต่กลับได้คำตอบเชื้อเชิญอึ้ง จะไม่แคร์อนาคตของชาติเลยเหรอ

ความคืบหน้า TCAS65 ในการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เปิดให้สมัครสอบแล้วตั้งแต่ 21 เดือนมกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดวันสอบ GAT/PAT วันที่ 12-15 มีนาคม 2565 และสอบวิชาสามัญ 19-20 มีนาคม 2565

อย่างไรก็ดี จากเหตุการณ์โควิด-19 พื้นฐาน ตอนวันที่ 19 เดือนมกราคม 2565 ทาง TCAS ได้ออกมาตรคุ้มครองโควิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังนี้

1. เตรียมพร้อมห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากยิ่งกว่า 37.5 องศา หรือมีลักษณะเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย โดยเตรียมพร้อมห้องสอบที่มีภาวะเปิดโล่งเตียน อากาศถ่ายระบายได้สะดวก และจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร และห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีลักษณะเจ็บป่วยทั่วไป หรือได้รับบาดเจ็บ แม้ระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีลักษณะเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วย เมื่อวัดปรอทแล้วสูงเกินกำหนด ให้ปฏิบัติการแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในห้องพิเศษห้องที่ 1 และสนามสอบจัดเตรียมหน้ากากอนามัยเพิ่มอีกให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้เข้าเกณฑ์สงสัย

2. เตรียมพร้อมจุดคัดกรอง (วัดปรอทและสังเกตอาการ) และตรวจการใส่หน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3. เตรียมพร้อมจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบในวันสอบ

4. เตรียมพร้อมพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างด้านสังคม ยกตัวอย่างเช่นจุดพักคอย จุดกินอาหาร และชี้แนะให้ใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ในตอนที่อยู่ในสนามสอบ

5. ให้คณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสนามสอบและผู้ปฏิบัติการในสนามสอบทุกคน ต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างน้อย 2 เข็ม และทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ และคัดกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่ำสำหรับเพื่อการร่วมปฏิบัติงานในสนามสอบ

6. ปฏิบัติการตามมาตรการคุ้มครองโรคฯ (เพิ่มอีก) ที่กำหนดโดย ศบค. และหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

1_1

เริ่มเปิดสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ TCAS65 สอบจริงเดือน มี.ค. 65 เจอดราม่า คนถามติดโควิด-19 ทำอย่างไร แต่กลับได้คำตอบเชื้อเชิญอึ้ง จะไม่แคร์อนาคตของชาติเลยเหรอ

สอบ GAT PAT

ความคืบหน้า TCAS65 ในการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เปิดให้สมัครสอบแล้วตั้งแต่ 21 เดือนมกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดวันสอบ GAT/PAT วันที่ 12-15 มีนาคม 2565 และสอบวิชาสามัญ 19-20 มีนาคม 2565

อย่างไรก็ดี จากเหตุการณ์โควิด-19 พื้นฐาน ตอนวันที่ 19 เดือนมกราคม 2565 ทาง TCAS ได้ออกมาตรคุ้มครองโควิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังนี้

1. เตรียมพร้อมห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากยิ่งกว่า 37.5 องศา หรือมีลักษณะเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย โดยเตรียมพร้อมห้องสอบที่มีภาวะเปิดโล่งเตียน อากาศถ่ายระบายได้สะดวก และจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร และห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีลักษณะเจ็บป่วยทั่วไป หรือได้รับบาดเจ็บ แม้ระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีลักษณะเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วย เมื่อวัดปรอทแล้วสูงเกินกำหนด ให้ปฏิบัติการแยกสอบผู้เข้าสอบรายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในห้องพิเศษห้องที่ 1 และสนามสอบจัดเตรียมหน้ากากอนามัยเพิ่มอีกให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้เข้าเกณฑ์สงสัย

2. เตรียมพร้อมจุดคัดกรอง (วัดปรอทและสังเกตอาการ) และตรวจการใส่หน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3. เตรียมพร้อมจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบในวันสอบ

4. เตรียมพร้อมพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างด้านสังคม ยกตัวอย่างเช่นจุดพักคอย จุดกินอาหาร และชี้แนะให้ใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ ในตอนที่อยู่ในสนามสอบ

5. ให้คณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสนามสอบและผู้ปฏิบัติการในสนามสอบทุกคน ต้องได้รับวัคซีนโควิด อย่างน้อย 2 เข็ม และทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันเริ่มสอบ และคัดกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่ำสำหรับเพื่อการร่วมปฏิบัติงานในสนามสอบ

6. ปฏิบัติการตามมาตรการคุ้มครองโรคฯ (เพิ่มอีก) ที่กำหนดโดย ศบค. และหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

สอบ GAT PAT

คำเสนอแนะสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อคุ้มครองโควิด-19

– ชี้แนะให้ใส่หน้ากากสองชั้นทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบสองเข็ม

– ไม่ชี้แนะให้ผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเข้ามาในสนามสอบ

– ผู้เข้าสอบควรเตรียมอาหารช่วงกลางวันมารับประทานเอง หรือซื้ออาหารแบบกล่องที่สนามสอบจำหน่าย และกินอาหารในที่แจ้งห่างจากคนอื่นที่สนามสอบจัดไว้ให้

– ไม่คุยกันระหว่างกินอาหาร

อย่างไรก็ดี ล่าสุด (20 เดือนมกราคม) ผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่ง ออกมาเผยแชตที่ถามเพจ Mytcas.com เพจอย่างเป็นทางการของ TCAS ถึงปัญหาว่า แม้ติดโควิดก่อนวันสอบ และหายไม่ทันวันสอบ ต้องทำอย่างไร

ปรากฏว่า แอดไม่นเพจ Mytcas.com ให้คำตอบว่า “สอบปีหน้า หรือไม่ก็เลือกสาขาที่ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนสอบ”

2

ดังนี้ข้างหลังคำตอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถูกเผยแพร่ออกไป ตามมาซึ่งเสียงวิจารณ์เยอะมากๆไปถึง TCAS คิดว่าไม่มีการออกมาตรการรองรับที่เหมาะสมเพียงพอในตอนโควิด-19 และเป็นการผลักภาระให้ผู้เข้าสอบแทนไหม