ประเทศพม่าล้นชายแดนตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เเละจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จับได้อีก 342 คน จ่ายนายหน้าหัวละ 18,000 – 25,000 บาท จะเข้าไปปฏิบัติงานที่ กทม. จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม ระยอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี รวมทั้ง จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงวันที่ 27 ธ.ค. 2564 เพื่อทำตามแนวทางรัฐบาล พล.ต.บรรยง ทองคำน่วม ผู้บังคับบัญชาพล.ร.9/ผู้บังคับบัญชากกล.สุรสีห์ ก็เลยให้ข้าราชการสนธิกำลังเฝ้าระวังคุ้มครอง รวมทั้งปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักขโมยลอบผ่านชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19

ปัจจุบัน ที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.ลาดต้นหญ้า ร่วมกับ ชป.ขว.กกล.สุรสีห์, มว.ปชด.ที่ 2, มว.ปชด.RDF, สภ.เมืองจังหวัดกาญจนบุรี, สภ.ไทรโยค, ร้อย.ตำรวจตระเวณชายแดน136 รวมทั้งฝ่ายปกครอง เมื่อ 26 ธ.ค.64 จับกุมตัวบุคคลต่างชาติชนชาติเมียนมา ลักลอบข้ามเขตโดยผิดกฎหมาย ปริมาณ 135 คน จัดหมวดหมู่เป็น ผู้ชาย 73 คน หญิง 62 คน บริเวณ บริษัทห้วยน้ำขาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้ง บริษัทพุหว้า ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.จังหวัดกาญจนบุรี

karn
ส่วนทางตายด้านยดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉก.งูจงอางศึก ร่วมกับ มว.ปชด.ที่ 3, ร้อย.ตำรวจตระเวณชายแดน146, สภ.เมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สภ.อ่าวน้อย, สภ.ลำคลองวาฬ รวมทั้งฝ่ายปกครอง เมื่อ 26 ธ.ค.64 จับกุมตัวบุคคลต่างชาติชนชาติเมียนมา ลักลอบข้ามเขตโดยผิดกฎหมายปริมาณ 207 คน จัดหมวดหมู่เป็น ผู้ชาย 122 คน หญิง 85 คน บริเวณ บริษัทเขาดิน ต.อ่าวน้อย, บริษัทไร่หนวดเครา ต.คทดลองวาฬ, บริษัทมะขามโพรง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

karn3
จากการซักถามได้ข้อมูลว่า เสียค่าใช้จ่ายรายละ 18,000 – 25,000 บาท เดินทางมาจาก จ.ทวาย, จ.พะวัว, จ.เมาะลำไย, จ.ยะไข่, จ.ปะลอ, จ.มะกวย, จ.อิรวดี รวมทั้ง จ.ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยจะเข้าไปปฏิบัติงานที่ กทม., จ.จังหวัดสมุทรสาคร, จ.จังหวัดนครปฐม, จ.ระยอง, จ.จังหวัดลพบุรี, จ.ชลบุรี รวมทั้ง จ.จังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการได้กระทำการวัดอุณหภูมิช่วงต้น ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมนำตัวส่ง สภ.เมืองจังหวัดกาญจนบุรี, สภ.ไทรโยค, สภ.เมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สภ.อ่าวน้อย รวมทั้ง สภ.ลำคลองวาฬ เพื่อฟ้องร้องโดยชอบด้วยกฎหมายถัดไป