ด่วน ผู้บังคับบัญชาตร. ลงชื่อคำบัญชาแต่ง ตร. ระดับ รองผบก.-ผกก. ย้ายระนาบเดิม ทั่วประเทศแล้ว วาระรายปี 2564 เตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บ สท.

วันที่ 16 พฤศจิกายน2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตร. ลงชื่อคำบัญชาแต่งข้าราชการตำรวจให้ครอบครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบก. แล้วก็ ผกก. วาระรายปี 2564

โดย ที่ทำการกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจสอบเสร็จ จะส่งคำบัญชาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นไปยัง กองควบคุมสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำบัญชาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยรู้ถัดไป

ดังนี้ ที่ทำการกองสารนิเทศ ได้เตรียมพร้อมให้ตำรวจที่รับผิดชอบไว้ ถ้าหากทาง สกพ. ส่งคำบัญชาแต่งดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยรู้ทันที แม้กระนั้น สามารถพิจารณารายชื่อการแต่งเคลื่อนย้ายข้าราชการตำรวจวาระรายปี 2564 ระดับ รอง ผบก. ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news