นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ความเห็นชอบ มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ทำงานสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร เอ๋ยถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง แสดงความคิดเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆทั้งมีการกระทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรชมรมเพื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งนับว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายน้องชาย บอกว่า ล่าสุด ที่ประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติมีความเห็นว่า พฤติกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และก็มอบหมายให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องทำงานถัดไป
นายน้องชาย บอกว่า ตนกำชับให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศ.) รีบทำงานตามความเห็นชอบมหาเถรชมรม (มส.) โดยด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมถึงหัวหน้าคณะสงฆ์ปกครองสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมวิเคราะห์ความประพฤติของพระภิกษุที่มีการกระทำที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายวงการสงฆ์และก็ศาสนาพุทธ.