ประชาชน 60% วิตกกังวลจัดงานประเพณีลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ส่วนมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ประเพณีลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวโยงปกป้องโควิดครัดเคร่ง ต้องการลอยโควิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของประชากรทั้งประเทศ ปริมาณทั้งนั้น 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยและก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงคราวแรกในช่วงที่ยังมีเหตุการณ์โควิด-19 โดยการทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย.ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนมาก หรือจำนวนร้อยละ 60.04 กล่าวว่า วิตกกังวลเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาจำนวนร้อยละ 52.29 กล่าวว่า เป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย ตกทอดขนบธรรมเนียมอันดีงาม จำนวนร้อยละ 50.00 กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยว จำนวนร้อยละ 44.28 กล่าวว่า ทำให้บรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน ได้ผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียด และก็จำนวนร้อยละ 31.43 กล่าวว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจัดงานได้ตามธรรมดา
เมื่อถามคำถามว่าหลังจากคลายล็อกและก็เปิดประเทศแล้ว ประชากรพอใจจะไปร่วมเทศกาลประเพณีลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆไหม พบว่า ส่วนมากหรือจำนวนร้อยละ 43.94 กล่าวว่า ไม่ไป รองลงมาจำนวนร้อยละ 30.68 กล่าวว่า ไม่แน่ใจ มีเพียงจำนวนร้อยละ 25.38 กล่าวว่า ไป 25.38 และก็เมื่อถามคำถามว่าถ้าเกิดได้ไปประเพณีลอยกระทง ประชากรจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าส่วนมากหรือจำนวนร้อยละ 33.50 กล่าวว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาจำนวนร้อยละ 26.99 กล่าวว่า กระทงอุปกรณ์ธรรมชาติ จำนวนร้อยละ 23.56 กล่าวว่า ทำกระทงเอง เป็นต้น เมื่อถามถึงความมั่นใจต่อมาตรการปกป้องโควิด-19 ในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปีนี้ พบว่า ส่วนมากหรือจำนวนร้อยละ 40.86 กล่าวว่า ไม่ค่อยมั่นใจ จำนวนร้อยละ 30.71 กล่าวว่า ยังไม่มั่นใจ จำนวนร้อยละ 23.57 กล่าวว่า ค่อนข้างมั่นใจ และก็จำนวนร้อยละ 4.86 กล่าวว่า มั่นใจมาก

เมื่อถามถึงสิ่งที่ต้องการบอกหน่วยงานที่เกี่ยวโยงในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 จำนวนร้อยละ 86.82 กล่าวว่า มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 จำนวนร้อยละ 63.05 กล่าวว่า สถานที่จัดงานจำต้องสมควร ระบายอากาศเจริญ ไม่คับแคบ ชั้น 3 จำนวนร้อยละ 50.04 กล่าวว่า รักษาความปลอดภัย ปกป้องอันตรายจากดอกไม้เพลิง ดอกไม้ไฟ เพลิงไหม้ อื่นๆอีกมากมาย ชั้น 4 จำนวนร้อยละ 47.89 กล่าวว่า เน้นรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ชั้น 5 จำนวนร้อยละ 41.52 กล่าวว่า วิเคราะห์ความแข็งแรงของโป๊ะจ้าย ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 ต่างจากปีที่ผ่านๆมาเช่นไร พบว่า ชั้น 1 จำนวนร้อยละ 68.04 กล่าวว่า งดการไปสถานที่คับแคบ ชั้น 2 จำนวนร้อยละ 62.16 กล่าวว่า ระวังสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ชั้น 3 จำนวนร้อยละ 50.40 กล่าวว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 จำนวนร้อยละ 44.52 กล่าวว่า ความสนุกสนานร่าเริงลดลง ชั้น 5 จำนวนร้อยละ 39.90 กล่าวว่า อดออมมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชากรต้องการลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 จำนวนร้อยละ 87.84 กล่าวว่า โควิด-19 ชั้น 2 จำนวนร้อยละ 59.10 กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ชั้น 3 จำนวนร้อยละ 57.84 กล่าวว่า ของใช้ของสอยแพง น้ำมันแพง ชั้น 4 จำนวนร้อยละ 55.41 กล่าวว่า ความยากจน และก็ ชั้น จำนวนร้อยละ 54.41 กล่าวว่า 5 ปัญหาเกี่ยวกับการเมือง