เตรียมตัวผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 เตรียมตัวอย่างไร ได้ฉีดวันไหน ตรวจสอบพอดีนี่

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย กล่าวว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะประเภท รองพิธีกรสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 ภายหลังได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว ตอนวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งเนื้อหามีดังนี้

sso

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนยี่ห้อใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมด โดยแบ่งผู้เอาประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)เป็นผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และก็จะครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ด้านใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าดังเดิม

– ผู้เอาประกันตนในพื้นที่จ.กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 21 เดือนกรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 28 กันยายน 2564

– ส่วนกลุ่มฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตอนวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม 2564เป็นผู้เอาประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อซิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ด้านใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดเช่นกัน

– สำหรับผู้เอาประกันตนในพื้นที่จ.กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564

– ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด เช่น นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, อยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร และก็จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดแนะให้ผู้เอาประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้เตรียมพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่จ.กรุงเทพฯอีกทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และก็อีกทั้ง 5 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ถ้าหากไม่ได้รับ SMS จำเป็นต้องทำอย่างไร ?

ถ้าหากผู้เอาประกันตนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่กำหนดข้างต้น แต่ไม่ได้รับ SMS นัดแนะ สามารถตรวจสอบวันนัดแนะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พอดีหน้าเว็บสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ถ้าหากไม่พบข้อมูล ขอให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้าง หรือ HR บริษัท ด่วน หรือถ้าหากมีปัญหา ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
sso2

การเตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

– นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

– งดการออกกำลังกายหนัก

– ใส่เสื้อที่สบายสำหรับเพื่อการฉีด อย่างเช่น เสื้อแขนสั้น

– จัดเตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และก็มาให้ทันตามกำหนดนัดแนะ