โรงพยาบาลราชวิถียืนยันเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมและเว็บไซต์รพ. รวมไปถึงผู้ที่นัดฉีดเข็ม 2 ให้เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดไว้

โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศให้ผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนวัววิด-19 ผ่านเว็บของโรงพยาบาลราชวิถี แล้วก็ลงทะเบียนผ่านแพทย์พร้อม (ที่ทำรายการเสร็จ) รวมถึงผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนวัววิด -19 เข็มที่ 2 จะยังคงได้รับการฉีดวัคซีนวัววิด -19
ทางโรงพยาบาลขอให้ราษฎรที่ได้รับการนัดหมายให้เข้ามารับบริการได้ตามวันแล้วก็เวลา ที่ได้นัดแนะเอาไว้ โดยสถานที่ฉีดวัคซีน สามารถติดต่อพอดี จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสรรเสริญ (ฝั่งลิฟต์ใหม่ รพ.ราชวิถี)

ทั้งนี้โรงพยาบาลแจ้งว่าขอให้ราษฎรติดตามข่าวสารของรพ.ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงกระจ่างข้อมูลให้ทราบอีกรอบ หรือถ้าเกิดต้องการพิจารณาโปรแกรมการนัดหมายแล้วก็ใบสุทธิการฉีดวัคซีนวัววิด-19
ส่วนผู้ที่ได้รับการนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนวัววิด -19 เป็นที่เป็นระเบียบแล้ว ทางโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้มีข้อเสนอในการเตรียมตัวก่อนจะเข้ารับการฉีดดังต่อไปนี้

• นอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง
• กินน้ำมากมายๆก่อนมาฉีดวัคซีน
• หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม แล้วก็งดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ถ้าเกิดมีโรคประจำตัว หรือรับประทานยาประจำตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งยากดภูมิต้านทานหรือยาที่ส่งผลทำให้เส้นเลือดหดตัว เช่นยารักษาโรคไมเกรน กลุ่ม ergotamine ควรขอคำแนะนำหมอก่อนทำการฉีด
• หลังได้รับวัคซีน ถ้าเกิดมีลักษณะไม่ปกติ เช่นแขนขาเมื่อยล้า ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือหมอทันที