“ตรีนุช” เผยความเห็นชอบที่ประชุมข้างหลังร่วมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการสนับสนุนการเล่าเรียนเอกชน (กช.) และก็ที่ทำการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและก็การเล่าเรียนตามความสะดวก (กศน.) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เพราะเหตุว่าสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีจัดการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะสำหรับในการทำความเข้าใจและก็สิทธิของเด็กนักเรียน ดังนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา คุณครู และก็เจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• สื่อสารและก็ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู บางทีอาจไปเยี่ยมผู้เรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดย

ใคร่ครวญตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงเรียนจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับสถานที่เรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถจัดเตรียมจัดการเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.