รมว.แรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่เคยทราบ “แผนการช่วยเหลือแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” แม้สมัครสมาชิกตามกำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 พ.ย. 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำแผนการช่วยเหลือแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม 64 – 20 พ.ย. 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือปริมาณร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 2,536,686 คน หรือปริมาณร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมแผนการเพียงแค่ 4 วันเท่านั้น แม้ไม่ทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะก่อให้นาย สถานประกอบการ หมดสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – ม.ค. 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แล้วก็พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกฯ ซึ่งดูแลดูแลกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการช่วยเหลือแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้นายสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกว่าจ้างตามเงื่อนไขแผนการฯ มีรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัว ทั้งยังนาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการ แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ตลอด ซึ่งผมประสงค์ดีนาย สถานประกอบการเล็กน้อยที่ยังไม่เคยทราบแผนการฯ ตอนนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทีละราย เพื่อให้รับทราบข้อมูลแล้วก็มาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอนนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 แล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ติดตามนาย สถานประกอบการที่ลงบัญชีที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลแผนการฯ แล้วก็เร่งรัดให้สมัครสมาชิกด้านในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้จักข้อมูลแผนการแล้วก็ยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นนายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บไซต์ “ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะ เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จำต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสนับสนุน สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินสนับสนุนจากแผนการนี้ ในกรณีที่นายไม่สามารถสมัครสมาชิกร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งมี หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับประกันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้ หรือแม้อยากได้ถามไถ่รายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว