วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า โครงการ “พวกเราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับกรุ๊ปพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งแล้วก็พวกเราท่องเที่ยวด้วยกัน ที่การันตีตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 เดือนมกราคม 2564 (กรุ๊ปพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถสำรวจผลของการคัดเลือกกรองได้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่ปรารถนาสำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “สำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อสำรวจสถานะ
• หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กดคำว่า “สำรวจสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กรุ๊ปพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์คราวแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท แล้วก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวี่วันพฤหัสกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกรุ๊ปพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้วก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับกรุ๊ปพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่สำรวจสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com เพียงแค่นั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 แล้วก็สามารถสำรวจผลของการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเดียวกัน
แม้กระนั้น กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 แล้วก็กระทรวงการคลัง จะนับว่าผลของการพิเคราะห์ทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.