เวลานี้ เว้นเสียแต่วัคซีนโควิด-19 ที่จำเป็นที่จะต้องรีบฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับการคุ้มครองปกป้องโควิด-19 ซึ่งในตอนนี้ มีหลายแบบอย่าง หลายยี่ห้อในท้องตลาด แล้วพวกเราจะทราบได้เช่นไรว่ายี่ห้อไหนตามมาตรฐาน แล้วก็มีคุณภาพ

วันนี้ (30 เดือนพฤศจิกายน 64) ที่ประชุมหน่วยงานของผู้ซื้อ แล้วก็โครงข่ายนักวิชาการเพื่อผู้ซื้อ แถลงผลของการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” ชนิดใช้ครั้งเดียว โดยมีการพิจารณาประสิทธิภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 เดือนสิงหาคม-3 ต.ค.64 ส่งไปทำการตรวจที่ห้องทดลองที่ตามมาตรฐาน หลังจากนั้น มีการจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวเนื่องทั้งปวง เพื่อรายงานผลที่เจอการทดสอบไม่ว่าจะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมดูแลหน้ากากอนามัย

พิจารณา หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ตอนทอง” กรรมการหลักการที่ประชุมหน่วยงานของผู้ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ เปิดเผยผลของการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยระบุว่า ความยากที่สุดคือ หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างชาติ ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไม่บอกว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดแบ่งประเภทและชนิดให้ห้องทดลองทดสอบตามมาตรฐาน
ดังนี้ การทดสอบ แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานทางด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) แล้วก็การใช้แรงงานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ แล้วก็หน้ากากกรุ๊ปอุปกรณ์คุ้มครองปกป้องทางเดินหายใจตามมาตรฐาน N95 ปริมาณ 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบห้องทดลอง ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบ 2 เรื่อง
ดังนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่องหมายถึงสมรรถนะการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ดังเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์แล้วก็ด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกรุ๊ป N95 แล้วก็ “ทดสอบความรู้ความเข้าใจสำหรับการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลของการทดสอบ ดังนี้

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองป้องกันใช้งานทั่วไป

 • กำหนดให้ควรจะมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 95
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ปริมาณ 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 3 ยี่ห้อ ดังเช่น LOC , Medicare Plus แล้วก็ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์กว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองป้องกันการใช้แรงงานทางด้านการแพทย์ทั่วไปแล้วก็การใช้แรงงานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้ควรจะมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ98
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ทดสอบ 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ ดังเช่น Double A Care, THC แล้วก็ Nam Anh
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองป้องกัน N95

 • กำหนดให้ควรจะมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ95
 • ควรจะมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562
 • ทดสอบทั้งปวง 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านหลักเกณฑ์ 13 ยี่ห้อ ดังเช่น Minicare , ตรางู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons แล้วก็ Link Care
 • ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 6 ยี่ห้อ

ดูเช่นไรว่า “หน้ากากอนามัย” ตามมาตรฐาน

“สารี อ๋องสมหวัง” เลขาธิการที่ประชุมหน่วยงานของผู้ซื้อ กล่าวว่า ข้อสังเกตสำหรับการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ อย่างน้อยควรจะมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พวกเรายังจะต้องเผชิญกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับพวกเราอีกนาน แล้วก็นี่เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่ต้อง ต้องการมองเห็นการควบคุมประสิทธิภาพที่แจ่มกระจ่าง ผลของการทดสอบครั้งนี้จะช่วยปรับผู้ซื้อมีข้อมูลที่เพียงพอ แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยได้อย่างแม่นยำ

“เพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ แล้วก็ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานแล้วก็ส่งต่อข้อมูลผลของการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ เพื่อการปกป้องผู้ซื้อ”