ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ ท่องเที่ยวนี้ต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 ตุลาคม 2519 ประชากรโง่-ชั่ว-ต่ำช้า-เห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วพระอาทิตย์ชญ์ คุณครูประจำแผนกสถิติปรับใช้ นิด้า (NIDA) โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊กประเด็นการรัฐประหาร ระบุว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ และต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 ตุลาคม 2519 ด้วย เนื้อความมีดังนี้

รัฐประหารมีความสำคัญสำหรับเพื่อการเมืองไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารมิได้ทำให้ประเทศไทยรุ่งโรจน์นัก แต่ทำให้ไม่วายวอดหรือตามกันหมดเกิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีระบบประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด ประเทศไทยรุ่งโรจน์ไปน้อยมาก ตีกันอย่างหนัก ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะสมกับประเทศไทยมาก แต่จะต้องได้คนเก่งและคนดีแบบพ่อเปรมครับ
หากสถานการณ์มันกัดกร่อนมาก รัฐประหารมีความสำคัญ คุ้มครองปกป้องสงครามกลางเมือง ขจัดภัยของชาติและราชบัลลังก์ ผมรู้สึกว่าอีกไม่นานเหตุจำเป็นที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ ไม่มีวันเลี่ยง และรัฐประหารท่องเที่ยวนี้จะต้องกวาดล้างให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน ต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 ตุลาคม 19 ที่ทำให้กรรมวิธีฝ่ายซ้ายจัดกระเจอะกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดมาแทบ 30 ปี ท่องเที่ยวนี้ก็ต้องทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้หมดสิ้นซะก่อน แล้วรีบมอบคืนพระราชอำนาจ

ประเทศไทยจะต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่ต้องเป็นระบบประชาธิปไตย (Democracy) อะไรเลย

หากประชากรโง่ ประชากรชั่ว ประชากรต่ำช้า ประชากรเห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด พินาศเมื่อนั้น ประชากรยิ่งใหญ่มิได้ จะต้องคุณประโยช์จากประชากรยิ่งใหญ่ ท่านพุทธข้าทาสภิกษุกล่าวไว้ ประชากรควรจะมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นระบบประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจะต้องมาก่อน

anon1