หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้สินฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนขาย อาทิเช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย แล้วก็ บมจ.ไทยการค้า
“ประเทศชาติธุรกิจ” รวบรวมกรรมวิธีการจองพันธบัตร “เราชนะ” อีกทั้ง 2 แนวทาง ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จะต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนขาย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้น สามารถทำรายการจำหน่ายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วก็เว็บ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนถึงที่เหมาะธนาคารตัวแทนขาย ดังนี้
• ธนาคารไทยการค้า
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทวดา
• ธนาคารเกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นสามารถทำรายการจำหน่ายถึงที่เหมาะ สาขาธนาคารตัวแทนขาย